Ταξίδι στην Ευρώπη για νέους 18 ετών, πολίτες της ΕΕ

Στους νέους, που στις 31 Δεκεμβρίου 2019 θα είναι 18 ετών και είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνεται η δυνατότητα να ταξιδέψουν από 1 έως 30 ημέρες σε όλη την Ευρώπη. Ενημερωθείτε από τη σελίδα της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://europa.eu/youth/discovereu_el