Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη με βάση το Π.Δ. 407/80 και Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ακαδημαϊκούς υποτρόφους ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Επισυνάπτονται οι Προσκλήσεις Πρόσκληση Εκδήλωσης Ακαδημαϊκων Υποτρόφων Πρόσκληση Εκδήλωσης 2019-2020 Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι: 1)Για τα μαθήματα 1-12 τα οποία είναι μαθήματα Εργαστηρίων (πρώην ΤΕΙ) δεν απαιτείται...

Κατατακτήριες εξετάσεις 2019-2020

Ανακοινώνεται η προκήρυξη για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2019-2020 στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την προκήρυξη: ΤΧΜ_Προκήρυξη_κατατακτήριες-εξετάσεις-2019-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 2η Διορθωτική

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής...

Προκήρυξη μιας θέσης υποψήφιου διδάκτορα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ Θέμα: Διεργασίες αναγωγής οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) σε καταλύτες ευγενών μετάλλων και σε συνθήκες περίσσειας οξυγόνου. Περίληψη: Η προτεινόμενη Διδακτορική...