Οδηγίες Για Πρωτοετείς Φοιτητές και ενεργοποίηση κωδικών

Αγαπητοί φοιτητές, δεδομένου οτι μεγάλο μέρος των μαθημάτων θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως είναι πολύ σημαντικό να ενεργοποιήσετε το συντομότερο τον ιδρυματικό σας λογαριασμό που θα...

Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησεκυμάτων ανακοινώνεται ότι οι εισακτέοι με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν τη δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής της...

Νέοι φοιτητές 2020-2021: δικαιολογητικά και εγγραφή

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές (εισακτέοι 2020-2021) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών να ανατρέχουν καθημερινά στις ανακοινώσεις της Γραμματείας του Τμήματος, στο χώρο αυτό. Οι φάκελοι των...

Διδασκαλία μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Η διδασκαλία των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος Χημικών Μηχανικών κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και την...

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Οι πρωτοετείς φοιτητές /τριες εντάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες, που είναι οι ακόλουθες: Πανελλήνιες εξετάσεις (90%, 10%, Εσπερινά Λύκεια, Μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας) Αλλοδαποί- Αλλογενείς (α) εντός...

Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς τη χρήση ΑΜΚΑ

Αναρτούμε προς ενημέρωση το υπ’ αριθμ. Φ.251/128839/Α5/25-09-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά τις εγγραφές των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς την χρήση...

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Οι πρωτοετείς φοιτητές /τριες εντάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες, που είναι οι ακόλουθες: Πανελλήνιες εξετάσεις (90%, 10%, Εσπερινά Λύκεια, Μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας) Αλλοδαποί- Αλλογενείς (α) εντός...

Δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένους τύπους κόμιστρου φοιτητών ΑΕΙ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Παραθέτουμε για ενημέρωση των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 119170/Ζ1/10-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη διαχείριση δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένους τύπους κόμιστρου...

Διδασκαλία μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Η διδασκαλία των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος Χημικών Μηχανικών κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και την...