Ανάδειξη Διευθυντή του «Εργαστηρίου Ενεργειακής Μετάβασης και Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού – ΕΜΑΜ» του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Προκήρυξη εκλογών: Ρ7ΖΒ469Β7Κ-1ΨΘ

Ορισμός ΟΔΕ/Διαχειριστή: (Π2+3) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΔΕ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ_site

Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίου: (Π4) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_site

Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων: (Π5)_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ_site

Πρακτικό εκλογής: (Π6)_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ_site