Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές Χημικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Περιβάλλοντος ξεκινάει στις 13-03-2024 και ολοκληρώνεται στις 31-03-2024. Η δήλωση των μαθημάτων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση https://students.uowm.gr όπου κάθε φοιτητής/φοιτήτρια συνδέεται με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού του/της.

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Προσοχή!!! Η δήλωση των μαθημάτων σας πραγματοποιείται με το κουμπί αποστολή, διαφορετικά η δήλωση δεν είναι έγκυρη. Μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ο φοιτητής / η φοιτήτρια δεν μπορεί να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή.