Κληροδότημα “ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ” ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, σας διαβιβάζουμε τα υπ’ αριθμ. 2782/15-03-2024 και 2783/15-03-2024, προκήρυξη και ανακοίνωση αντίστοιχα, καθώς και τη σχετική αίτηση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που αφορά σε επιλογή υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα από τα έσοδα του κληροδοτήματος “ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ”, ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τα συνημμένα αρχεία:

https://share.uowm.gr/download/05251455f4f8115ed8b923b5d32e67dc04d1.html