Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας – Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του επικείμενου καύσωνα

Επισυνάπτουμε την  υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/256/οικ.11058  εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα “Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας – Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του επικείμενου καύσωνα”.