Προκήρυξη μίας θέσης υποψήφιου/ας διδάκτορος στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης υποψήφιου/ας διδάκτορος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών & Ηλεκτροχημικής Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, στο παρακάτω αντικείμενο «Βελτιστοποίηση της Τεχνικής Πυρόλυσης Ψεκασμού Διαλύματος για την Παρασκευή Κεραμικών Λειτουργικών Υμενίων σε Κυψέλες Στερεού Οξειδίου” («Optimization of the Solution Spray Pyrolysis Technique for  fabrication of Functional Ceramic Films in Solid Oxide Cells»).

Περισσότερες πληροφορίες: https://mre.uowm.gr/prokiryxi-thesis-ypopsifioy-as-didaktoros/