Προσωρινός πίνακας αξιολόγησης εντεταλμένων διδασκόντων στο ΤΧΜ για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων και της επιλογής έκτακτου διδακτικού προσωπικού στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, βάσει του άρθρου 173 του ν. 4957/2022, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος κατά το εαρινού εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

ΤΧΜ-Εντεταλμένοι διδάσκοντες_Προσωρινός πίνακας εαρινού εξαμήνου_2023-20...