Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα συνεργασίας και ανταλλαγής φοιτητών με το Γερμανικό Ίδρυμα Hochschule Karlsruhe

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) υλοποιεί για 7η συνεχή χρονιά το διμερές πρόγραμμα συνεργασίας και ανταλλαγής φοιτητών με το Γερμανικό Ίδρυμα Hochschule Karlsruhe (HKA). Είκοσι (20) φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΔΜ, μετά από διαδικασία επιλογής, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής και δήλωσης του μαθήματος SUM/IBS (DET710), που προσφέρεται στον ιδρυματικό κατάλογο του ΠΔΜ, σε συνεργασία με το γερμανικό πανεπιστήμιο.

Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθήσουν σειρά διαλέξεων και επισκέψεων στην Κοζάνη οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2024. Οι συμμετέχοντες φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΔΜ και του ΗΚΑ, 40 στο σύνολο, θα εργαστούν επίσης σε μικτές ομάδες των 4-5 ατόμων σε projects που θα τους ανατεθούν.

Επισημαίνεται ότι αφορά φοιτητές που έχουν πετύχει περάτωση των μαθημάτων τους έως και το 6ο εξάμηνο.

Περισσότερες πληροφορίες:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα συνεργασίας και ανταλλαγής φοιτητών με το Γερμανικό Ίδρυμα Hochschule Karlsruhe