2η Προκήρυξη που αφορά στην κινητικότητα φοιτητών για σπουδές σε χώρες της Ευρώπης (Erasmus+) κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024-2025