2ο Θερινό Σχολείο Υδρογόνου

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το 2ο Θερινό Σχολείο Υδρογόνου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές και πτυχιούχους θετικών και τεχνολογικών επιστημών (Πανεπιστημιακής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), εργαζόμενους στον τομέα της ενέργειας, τεχνικό προσωπικό που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στον τομέα του υδρογόνου σε διεθνές (international) επίπεδο.

Πληροφορίες και αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο:

2ο Θερινό Σχολείο Υδρογόνου