Αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.

Οι φοιτητές σε Σχολές ή Τμήματα των Α.Ε.Ι.της χώρας, δύνανται να αιτηθούν αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής χωρίς τον περιορισμό εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου ποσόστωσης, εφόσον φοιτούν σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου. Η αμοιβαία μεταφορά θέσης δεν επιτρέπεται από και προς Πανεπιστήμια των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ@1

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ@2