Αναγνώριση μαθημάτων πρωτοετών φοιτητών από το προηγούμενο Τμήμα που φοιτούσαν (Τμήμα προέλευσης) πριν την εισαγωγή τους στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές που επιθυμούν την αναγνώριση μαθημάτων από το προηγούμενο Τμήμα που φοιτούσαν (Τμήμα προέλευσης) πριν την εισαγωγή τους στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, να αποστείλουμε μήνυμα στη Γραμματεία του Τμήματος (chemeng@uowm.gr), όπου θα αναφέρουν ποια μαθήματα του Τμήματος προέλευσης θέλουν να αναγνωρίσουν και με ποια μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών θέλουν να τα αντιστοιχίσουν. Επίσης, στο ίδιο μήνυμα θα επισυνάψουν:

  1. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από το Τμήμα προέλευσης
  2. Τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Προέλευσης, με την περιγραφή των μαθημάτων.

Η αποστολή των μηνυμάτων-αιτήσεων στη Γραμματεία θα γίνει μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2023.