Ανακοίνωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης προς τους Αλλοδαπούς -Αλλογενείς πρωτοετείς φοιτητές, για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης ακαδ. έτ. 2019-2020

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών, για τη δωρεάν σίτιση των πρωτοετών Αλλοδαπών-Αλλογενών φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι 22/10/2019 έως 29/10/2019.

Η αποστολή/κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει στη Φοιτητική Μέριμνα, Κοίλα Κοζάνης, Υπόψη κας  Ματιάκη Ελένης.

Δείτε το σχετικό:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ