Ανάρτηση οριστικών Πινάκων Αξιολογικής Κατάταξης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες Αξιολογικής Κατάταξης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

ΤΧΜ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ_site