Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω της διεξαγωγής των Βουλευτικών εκλογών και τροποποιημένο πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2023

Λόγω των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών στις 25 Ιουνίου 2023, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 185/31-05-2023 συνεδρίασης Συγκλήτου, δε θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές/τριες στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, χωρίς παράταση της εξεταστικής περιόδου. Οι ημερομηνίες, προ και μετά το πέρας των εκλογών, είναι Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 και Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023. Οι εξετάσεις των μαθημάτων που αναστέλλονται κατά τις παραπάνω ημέρες, θα διεξαχθούν μέσα στο διάστημα της εξεταστικής Ιουνίου, μετά την τροποποίηση των προγραμμάτων από τα ακαδημαϊκά τμήματα.

Στο τροποποιημένο πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2023 με κίτρινο χρώμα απεικονίζονται οι αλλαγές:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023_ELECTIONS