Αναβολή μαθημάτων Φυσικές Διεργασίες ΙΙ & Σχεδιασμός Χημικών Εγκαταστάσεων Ι στις 28-02-2022

Αναβάλλεται η διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων για τις 28-02-2022:

ΜΠ611 Φυσικές Διεργασίες ΙΙ (Ζάγκλης)

ΜΠ801 Σχεδιασμός Χημικών Εγκαταστάσεων Ι (Καλαϊτζίδου)

Η αναπλήρωσή τους θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως.