Εγγραφές φοιτητών σε εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος “Αναλυτική Χημεία”

Την Τετάρτη 02/03/2022 από τις 09:30 θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στο e-class του μαθήματος (μενού “Ομάδες χρηστών”) οι εγγραφές σε τμήματα όλων των φοιτητών (πρωτοετών και παλαιότερων ετών) που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος “Αναλυτική Χημεία” στο εαρινό εξάμηνο 2021-2022