Αναβολή μαθήματος “ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” 30/10/2019

Το μάθημα “Υγιεινή και Ασφάλεια εργασίας” δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/10/2019. Το μάθημα θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.