Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τη χρήση των φοιτητικών εστιών για το εαρινό εξάμηνο 2020

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε:

  • Οι φοιτητές που διαμένουν σε εστίες να μην καταβάλλουν το συμβολικό αντίτιμο των 50€ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί σε όσους το έχουν ήδη καταβάλει.
  • Οι φοιτητές να επιστρέψουν τα κλειδιά των δωματίων και να αδειάσουν τα δωμάτια από τα προσωπικά τους αντικείμενα στις 25 Σεπτεμβρίου, αντί για 31 Ιουλίου 2020.