Αξιολογήσεις διδακτικού έργου χειμερινό εξάμηνο 2021-2022

Μέσω του συνδέσμου qau.uowm.gr οι φοιτητές μπορούν να αξιολογήσουν το διδακτικό έργο. Υπενθυμίζεται ότι η αξιολόγηση διδακτικού έργου για το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά την Τετάρτη 8/12/2021 και θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 17/1/2022.