Υποτροφίες για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ

Υποτροφίες Υπουργείου Οικονομικών με έσοδα του κληροδοτήματος Ζωής Σούτσου