Αξιολόγηση διδακτικού έργου εαρινού εξαμήνου Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, έχει προγραμματιστεί την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://qau.uowm.gr

Θερμή παράκληση σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σας για την εξασφάλιση της  μέγιστης δυνατής συμμετοχής τους, να προχωρήσουν άμεσα σε αξιολόγηση των μαθημάτων που παρακολουθούν στο τρέχον εξάμηνο. Η διαδικασία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για το ΠΜΣ καθώς επηρεάζει άμεσα την πιστοποίηση και την αξιολόγησή του από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.