Συμπληρωματική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2022-2023 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑ- ΕΣΠΑ 22_23 ΤΧΜ