Διαδικτυακή ενημέρωση για τη διαδικασία των αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση (μέσω ΕΣΠΑ)

Καλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών σε διαδικτυακή ενημέρωση για τη διαδικασία των αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση (μέσω ΕΣΠΑ) την Τετάρτη 21/12/2022 στις 16:00 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://zoom.us/my/uowm.g.cdm.