Διανομή συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-2023 – ΕΥΔΟΞΟΣ

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών στην πλατφόρμα ΕΥΔΟΞΟΣ θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022, μέσω της πλατφόρμας: https://eudoxus.gr/

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Προσοχή: οι φοιτητές θα βρουν μόνο τα μαθήματα που έχουν δηλώσει κατά το τρέχον εξάμηνο και θα επιλέγουν συγγράμματα από τα μαθήματα αυτά (με βάση τον κωδικό τους). Θα αποφύγουν δήλωση συγγραμμάτων από μαθήματα που έχουν κωδικό ΤΑ…. Αυτά αφορούν στο (πρώην) Τμήμα Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023