Διημερίδα με θέμα τις πράσινες διεργασίες, την κυκλική οικονομία και την ενέργεια και περιβάλλον

Το Chemecon αποτελεί τον πρώτο εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό σύλλογο Νέων Χημικών Μηχανικών που δραστηριοποιείται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στόχος του συλλόγου είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των σπουδών των Χημικών Μηχανικών και της επαγγελματικής κοινότητας. Για αυτόν τον λόγο, η ομάδα του Chemecon διοργανώνει δράσεις με θεματολογίες που ενδιαφέρουν νέους Χημικούς Μηχανικούς.
Στο πλαίσιο των δράσεων “ChemDays”, διοργανώνεται διαδικτυακά το EcoChem Day στις 20 και 21 Μαΐου στην πλατφόρμα Hopin. Η συγκεκριμένη δράση έχει βασικούς άξονες το περιβάλλον, την κυκλική οικονομία και τις πράσινες τεχνολογίες.