Διαδικτυακή εσπερίδα: “Απολιγνιτοποίηση: η επόμενη μέρα”

Ο Σύνδεσμος Χημικών Βορείου Ελλάδος, το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Περιβάλλοντος της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, διοργανώνουν μια πολύ σημαντική εκδήλωση με με θέμα “Απολιγνιτοποίηση: η επόμενη μέρα“. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την τεταρτη 12-05-2021 και θα μετέχει ως προσκεκλημένος ομιλητής ο Τσανακτσίδης Κώστας, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΠΔΜ, αναπτύσσοντας την ενότητα με τίτλο “Μεταλιγνιτική περίοδος – περίπτωση μελέτης η Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ