Εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων υποψηφίων διδακτόρων στη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων υποψηφίων διδακτόρων στη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας επισυνάπτονται:

  • Η Πράξη ορισμού της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής
  • Το πρακτικό Ορισμού Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας
  • Το Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφιοτήτων

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (μέσω της πλατφόρμας ΖΕΥΣ) την 30ή Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. και τυχόν επαναληπτική ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθεί την 1η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.

Ρ5ΘΚ469Β7Κ-ΖΛ4
(Π3) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
(Π4)_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ