Έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης του διδακτικού έργου

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους/τις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 13 έως 24 Ιανουαρίου 2020.

Επισυνάπτεται επιστολή του κ. Νικόλαου Σαριαννίδη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.

Επιστολή Αντιπρύτανη