Εξέταση προόδου στο μάθημα “Σχεδιασμός Χημικών Εγκαταστάσεων Ι”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η διεξαγωγή της προόδου του μαθήματος Σχεδιασμός Χημικών Εγκαταστάσεων Ι θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 09-05-2022 και ώρα 9:00 (η διάρκεια της εξέτασης δε θα υπερβαίνει τις 2 ώρες) στην αίθουσα Α4 κτήριο ΤΕΑΝ στα Κοίλα Κοζάνης.

Η ύλη στην οποία θα εξεταστείτε αποτελείται από τις παραδόσεις του μαθήματος, τις σημειώσεις που έχουν αναρτηθεί στο e-class και από τα Κεφάλαια 1-3 του βιβλίου ‘Εισαγωγή στο σχεδιασμό χημικών εργοστασίων’, Κούκος Ι.

Η πρόοδος είναι υποχρεωτική για όλους τους εγγεγραμμένους στο μάθημα ώστε να συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις.

Η Διδάσκουσα,

Κυριακή Καλαϊτζίδου.