Κληροδότημα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Ανακοινώνεται για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, η υπ΄αριθμ. 125811/Ζ1/02-11-2023 Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που αφορά στην επιλογή υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στον ακόλουθο σύνδεσμο βρίσκεται το σχετικό αρχείο:

https://share.uowm.gr/download/0194b1dd3f7808905eb949a5a75c27f976da.html