ΕΥΔΟΞΟΣ: Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2023-2024

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών έχουν ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023. Η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (https://eudoxus.gr/contact).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΑΙΘΑ