Κληροδότημα “Παναγιώτας Κοντίδου” οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών για τα έτη 2019 και 2020

Ανακοινώνεται το υπ’ αριθμ. 9/15-02-2022 έγγραφο του Σωματείου Άγιος Βασίλειος – Βασιλειάδα που αφορά  στο Κληροδότημα “Παναγιώτας Κοντίδου” και στην προκήρυξη χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών για τα έτη 2019 και 2020.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/9111935cf3c3a19d262f61d6224402a68cfd.html

θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.