Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο “Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων”

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΔΑΠΑ