Ορκωμοσία τελειόφοιτων Τμήματος Χημικών Μηχανικών (Μηχανικοί Περιβάλλοντος)

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σας ενημερώνει ότι προγραμματίζεται η ορκωμοσία τελειοφοίτων Μηχανικών Περιβάλλοντος την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου 2020.

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος που έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους (μαθήματα, εξέταση διπλωματικής εργασίας) και επιθυμούν να ορκιστούν  να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της γραμματείας enveng@uowm.gr την αίτηση έως και τη Δευτέρα 17-08-2020. Θα ακολουθήσει ενημέρωση από τη γραμματεία για την αποστολή της ακαδημαϊκής ταυτότητας και του παραβόλου).

Επίσης παρακαλούνται να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή αποφοίτων στο Γραφείο Διασύνδεσης στη διεύθυνση:  https://career.uowm.gr/career-office-registration/