Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-2022

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ενημερώνονται τακτικά για το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-2022, επειδή προκύπτουν αλλαγές.

Το πρόγραμμα βρίσκεται αναρτημένο στο μενού Σπουδές – Προπτυχιακές – Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας 2021-2022 της ιστοσελίδας του Τμήματος:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας 2021 – 2022