Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για δωρεάν σίτιση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

ΦΕΚ 1965 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ 2020