Παράταση υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών δωρεάν σίτισης για τους πρωτοετείς φοιτητές

Παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 24:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη δωρεάν σίτιση των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορείτε να ανατρέξετε στην από 27/09/2019 αναρτηθείσα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Παρακαλείσθε να δώσετε τη δέουσα προσοχή στα απαιτούμενα δικαιολογηιτκά, όπως αυτά περιγράφονται στο παρακάτω έγγραφο:

Ανακοίνωση