Χρηματικά Βραβεία της Εστίας Ναυτικών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Δείτε το έγγραφο της Εστίας Ναυτικών που αφορά σε χρηματικά βραβεία τέκνων εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

Εστία Ναυτικών