Περάτωση σπουδών – ορκωμοσία

Ανακοινώνεται ότι η επόμενη ορκωμοσία αποφοίτων Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία:

 1. Θα πρέπει να παρουσιάσουν τη διπλωματική τους εργασία μέσα στην εβδομάδα από 03 μέχρι και 07 Ιουλίου 2023 και οι επιβλέποντες να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (chemeng@uowm.gr) το έντυπο 05.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕ της διπλωματικής τους εργασίας μέχρι 23 Ιουνίου 2023. Οδηγίες: https://chemeng.uowm.gr/diplomatiki-ergasia/
 2. Θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι τις 12 Ιουλίου 2023 στη Γραμματεία ηλεκτρονικά (στο chemeng@uowm.gr) τα παρακάτω:
  1. Τη διπλωματική τους εργασία σε .doc, μετά από τις παρατηρήσεις-προσθήκες-διορθώσεις που τυχόν προκύψουν
  2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το 06.ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕ
  3. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το 07.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  4. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη συνημμένη (παρακάτω) ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 19.07.2023
  5. Όσοι επιθυμούν να λάβουν Μεμβράνη Διπλώματος (Πάπυρο) να αποστείλουν το Παράβολο (αποδεικτικό κατάθεσης) για έκδοση μεμβράνης διπλώματος (κατάθεση 20€ στο λογαριασμό με IBAN: GR7401103770000037754073973) μέχρι 02 Ιουνίου 2023.
  6. Η τριμελής επιτροπή θα πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (chemeng@uowm.gr) το έντυπο 08.ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 19.07.2023