Προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Υδρογόνωση διοξειδίου του άνθρακα σε ανώτερες αλκοόλες»

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Υδρογόνωση διοξειδίου του άνθρακα σε ανώτερες αλκοόλες».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΧΜ

755-09.02.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΧΜ