Προκήρυξη προγράμματος υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Νικ. Δ. Χρυσοβέργη

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση του προγράμματος υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Νικ. Δ. Χρυσοβέργη που διαχειρίζεται το ΙΚΥ, προς ενημέρωση των δυνητικά ενδιαφερόμενων.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΚΥ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ