Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ κατά το εαρινό εξάμηνο 2022-2023

Στην ιστοσελίδα Erasmus+ του Ιδρύματός μας αναρτήθηκε η προκήρυξη που αφορά στην κινητικότητα φοιτητών για σπουδές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023