Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης Εντεταλμένων_Διδασκόντων

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ (002)

ΨΛΤΧ469Β7Κ-Ε5Ο