Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης και κατάταξης φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ