Πρόσκληση για συμμετοχή σε ‘Ερευνα για την Αντίληψη Σεισμικού Κινδύνου της Φοιτητικής Κοινότητας στην Ελλάδα

Στα πλαίσια έρευνας που εκπονείται στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ζητούμε από τους Φοιτητές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας τη συμβολή σας για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της αντίληψης του σεισμικού κινδύνου και τις δράσεις ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αυτοπροστασίας. Επιπλέον ζητούμε την άποψή σας για τις πληροφορίες που μεταδίδονται προς το κοινό σε περίπτωση σεισμού στην Ελλάδα. Το ερωτηματολόγιο είναι προσβάσιμο μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9KJxtICTxnlxmm0DD3G8eqBO_iLtOrXhWBmq1gNcyzMXCXw/viewform

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για το χρόνο σας.

Με εκτίμηση
Άννα Φωκαεύς