Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση 2022-2023 στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί για την Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, όπως αυτά εγκρίθηκαν στη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών υπ’ αριθμ. 106/18-01-2023. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στον πίνακα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου των φοιτητών/φοιτητριών που κατέθεσαν αίτηση.

106.Δ01.ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΧΜ