Συμμετοχή σε προφορικές ή γραπτές εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), όλοι οι φοιτητές που προσέρχονται στο Α.Ε.Ι. για τη συμμετοχή τους σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, ενώ τονίζεται ότι η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass.

Στον παρακάτω σύνδεσμο έχουν αναρτηθεί οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχου και  τις προϋποθέσεις συμμετοχής με φυσική παρουσία:

Δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στο ΠΔΜ – Χειμερινό εξάμηνο 2021-2022

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν τακτικά τις σχετικές ανακοινώσεις για τυχόν επικαιροποίηση των μέτρων.